ReadyPlanet.com


hạt giống ớt chỉ thiên F1 Thái Lan (Bird Pepper Seed) Lady Hot AV


 

Thích nghi tốt với mọi điều kiện khí hậu, dạng ớt chỉ thiên, cây khỏe, cho năng suất cao, trái có màu xanh sẽ chuyển đỏ bóng khi chín, trái dài 7-9 cm, ăn rất cay. Thời gian sinh trưởng 70-80 ngày.
Upright prolific fruit 7-9 cm. in lenght within high pungency, fruit harvest 70-80 DATPost by watermelonseedschilli.com (thongthaiseeds-at-gmail-dot-com) :: Date 2014-02-18 10:03:38


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail