ReadyPlanet.com


hạt giống dưa leo F1 Thái Lan (Cucumber Seed) "Chokechai 5" www.wate


 

Cây khỏe, nhiều nhánh, kháng bệnh tốt, Năng suất cao, chất lượng ăn ngon, dạng trái đẹp, chiều dài trái 18 - 20 cm, Thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến thu hoạch 32 - 35 ngày. năng suất 4-5 kg/cây

New bred cucumber for disease tolerance and high yielding, cylindrical fruit, 18-20 cm. in length, good taste, maturity 32-35 DASPost by watermelonseedschilli.com (thongthaiseeds-at-gmail-dot-com) :: Date 2014-02-18 10:02:19


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail